Wednesday , 21 February 2018
Home / Tin tức Dự án / Xuân Mai Corp trả cổ tức 10% bằng tiền, bất ngờ trở lại sau 3 năm vắng bóng

Xuân Mai Corp trả cổ tức 10% bằng tiền, bất ngờ trở lại sau 3 năm vắng bóng

Sau 3 năm vắng bóng, Xuân Mai bất ngờ xuất hiện trở lại với thông tin chia cổ tức năm 2015, và kết quả kinh doanh tốt nhất trong lịch sử công ty.

Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam vừa công bố thông tin ngày 29/6 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông CTCP Đầu tư Xây dựng Xuân Mai (Xuân Mai Corp – mã chứng khoán XMC) nhận cổ tức năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán vào 11/7/2016.

q-1466393523827

Xuân Mai đã bất ngờ hủy niêm yết tự nguyện toàn bộ gần 20 triệu cổ phần theo Nghị quyết đã được ĐHCĐ thông qua từ 12/11/2013 để tái cấi trúc công ty. Thời điểm đó, Xuân Mai đang mang tên CTCP Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai.

Ngay khi có quyết định hủy niêm yết, Tổng công ty Vinaconex đã chuyển nhượng toàn bộ 10,2 triệu cổ phần tại Xuân Mai sang cho công ty TNHH Khải Hưng. Đồng thời, Khải Hưng cũng cam kết sẽ mua lại cổ phiếu của các cổ đông có nhu cầu bán trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày cổ phiếu bị hủy niêm yết với giá không thấp hơn giá sàn của cổ phiếu XMC tại ngày 11/10/2013.

Đến tháng 4/2014, công ty chính thức đổi tên thành CTCP Đầu tư Xây dựng Xuân Mai như bây giờ.

Năm 2015, Xuân Mai Corp đạt gần 1.668 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế 49,1 tỷ đồng, mức doanh thu và lợi nhuận lớn nhất trong lịch sử thành lập công ty. Dự kiến năm 2016 công ty phấn đấu doanh thu hợp nhất 2.268 tỷ đồng và lợi nhuận gần 73 tỷ đồng.

Tại Đại hội cổ đông thường niên 2016 vừa qua, Ban lãnh đạo công ty cũng đã phát biểu, hiện tại công ty đang trong quá trình tái cấu trúc, sau khi vốn chủ sở hữu đạt 1.000 tỷ đồng và Xuân Mai Corp đủ mạnh sẽ đưa cổ phiếu niêm yết trở lại trên TTCK.

Ngoài ra, ĐHCĐ cũng vừa thông qua phương án phát hành riêng lẻ tối đa 1 triệu trái phiếu chuyển đổi kèm chứng quyền mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành theo mệnh giá tối đa 1.000 tỷ đồng. Số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu để bổ sung vốn lưu động và đầu tư phát triển các dự án.

Trên báo cáo thường niên năm 2015 của công ty, vốn điều lệ công ty tại thời điểm cuối năm 2015 đã gần 300 tỷ đồng.CTCP Đầu tư xây dựng Ngọc Mai góp 165,2 tỷ đồng tương ứng 55% vốn điều lệ, trong đó có phần vốn do công ty Khải Hưng chuyển nhượng sang thông qua hệ thống giao dịch của VSD.

Tắt Số Điện Thoại [X]